Misją klastra jest kreowanie i wspieranie inicjatyw służących zrównoważonemu rozwojowi śródlądowych dróg wodnych, budowanie trwałej współpracy umożliwiającej łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób i instytucji dla skutecznej adaptacji gospodarki wodnej w Polsce do współczesnych wyzwań oraz popularyzowanie wiedzy na temat roli cieków wodnych.

MISJA image