• 100
 •  06.06.2024 10:00 - 07.06.2024 15:30
 •   Zielona Góra, Polska, Hotel Qubus

Konferencja jest inicjatywą organizowaną przez Akademię Górnośląską w Katowicach. To wyjątkowe wydarzenie gromadzi ekspertów i badaczy z całego świata, aby wspólnie rozwiązywać wyzwania i wykorzystywać szanse związane ze zrównoważonym zarządzaniem rzekami.

 •  23.05.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00
 • Wydarzenie online

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku są współorganizatorami cyklu webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Jednym z głównych celów Polskiego Klastra Rzecznego jest szeroko zakrojona dyskusja nad znaczeniem polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Webinaria mają nie tylko przybliżyć problemy związane z rozwojem polskich rzek, ale zaprezentować dążenia i projekty, które w sposób zrównoważony troszczą się o przyszłość następnych pokoleń.

 •  24.04.2024 23:00
 •   Cigacice, Polska

18.04.2024r, w uzgodnieniu z władzami Sulechowa ocenialiśmy zdolności logistyczne portu Cigacice. Zebrane materiały posłużą do wypracowania koncepcji rozwoju portu i terenów przyległych.

 •  11.01.2024 14:00
 •   Sopot, Polska

11 stycznia 2024 r. Zarząd Polskiego Klastra Rzecznego podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem PTE Oddział w Gdańsku.

 • 500
 •  20.06.2023 11:00
 •   Pałac Przytok, Pałacowa, Przytok, Polska

Główny punkt nacisku, zgodnie z tytułem konferencji, położony jest na zagospodarowanie rzek w kontekście potrzeb rozwoju cywilizacyjnego.

 •  26.09.2022 11:00
 •   Ostrawa, Czechy

XVIII Spotkanie Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Konsulacie Generalnym RP było dobrą okazją do rozpoznania potrzeb logistycznych gospodarek tych krajów. Dla nas zaowocowało ściślejszą współpracą w zakresie wymiany informacji z podmiotami wymienionych państw i CEE CHAMBERS FEDERATION z Florydy.

 •  20.09.2022 11:00
 •   Gorzów Wielkopolski, Polska

20 września konferencja w Akademii im. Jakuba z Paradyża, która była kontynuacją droszkowskiego spotkania z dnia 30 lipca br. Na konferencji omawiano działania na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystywania rzek w Polsce z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 •  30.07.2022 09:00
 •   Dębowa 6, Droszków, Polska

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

 •  10.10.2019 11:00
 •   Zielona Góra, Polska

Członkowie Polskiego Klastra Rzecznego, 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Urszuli Kołodziejczyk, uczestniczyli jako współorganizatorzy w konferencji naukowa pt. „Retencja wody w Polderze Milsko”.