BEST Logistics Sp. z o.o.

BEST Logistics Sp. z o.o.

01.02.2024

BEST Logistics Sp. z o. o. dostarcza wyspecjalizowane i kompleksowe rozwiązania logistyczne dla transportu ładunków nietypowych, ponadgabarytowych i ciężkich. Oferuje i realizuje szeroki zakres usług dla rozmaitych gałęzi przemysłu: energetycznego, chemicznego, ciężkiego i innych, wykorzystując przy tym potencjał żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie. Wspiera inicjatywy propagowania i rozwoju transportu śródlądowego.

Czytaj więcej
RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

07.01.2023

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży.

Czytaj więcej
Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie

Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie

07.01.2023

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu "Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro" stają się członkami Towarzystwa Entuzjastów Żeglugi Śródlądowej i aktywnie mogą współtworzyć serwis.

Czytaj więcej
Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów

Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów

07.01.2023

Powołane do działania stowarzyszenie opiera się na dobrowolnym działaniu jego członków. Jego głównymi celami są działania na rzecz rozbudowy infrastruktury dla motorowodniaków oraz popularyzację sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

11.01.2024

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (PTE) jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów integrujących ludzi nauki i praktyki gospodarczej. Od 1946 roku realizuje idee historycznego prekursora, współzałożyciela oraz pierwszego Prezesa Oddziału, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-gospodarczych na Pomorzu oraz działalność ekspercką, doradczą i edukacyjną. PTE Oddział w Gdańsku wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą pokolenia młodych, utalentowanych uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni, a także pracowników tychże uczelni oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Czytaj więcej