Park Narodowy Dolina Odry a znaczenie gospodarcze Odry - stanowisko Zarządu Polskiego Klastra Rzecznego

Park Narodowy Dolina Odry a znaczenie gospodarcze Odry - stanowisko Zarządu Polskiego Klastra Rzecznego

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Czytaj więcej  
Rola transportu wodnego śródlądowego - Polski Klaster Rzeczny

Rola transportu wodnego śródlądowego - Polski Klaster Rzeczny

Stan i wykorzystanie dróg wodnych w Polsce jest konsekwencją polityki rozwoju dróg wodnych i nakładów ponoszonych na ich zagospodarowanie.

Czytaj więcej  
Ładunki ponadgabarytowe w żegludze śródlądowej

Ładunki ponadgabarytowe w żegludze śródlądowej

Firma Best Logistics Sp. z o.o. reprezentowana przez Monikę Foryś specjalizuje się w przewozach ładunków ponadgabarytowych i ciężkich, Transporty realizowane są z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych.

Czytaj więcej