Wydarzenie Archiwalne

20 września konferencja w Akademii im. Jakuba z Paradyża, która była kontynuacją droszkowskiego spotkania z dnia 30 lipca br. Na konferencji omawiano działania na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystywania rzek w Polsce z poszanowaniem środowiska naturalnego.


  • Data:20.09.2022 11:00
  • Lokalizacja Gorzów Wielkopolski, Polska (Mapa)
  • Więcej informacji:Akademia im. Jakuba z Paradyża

Opis

Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór, Akademia im. Jakuba z Paradyża i Stowarzyszenie Wodniaków Przystań Gorzów. Uczestniczyli naukowcy z uczelni śląskich, pomorskich, zachodniopomorskich i lubuskich, samorządowcy, działacze społeczni i przedstawiciele władz państwowych. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Prezesa Wód Polskich. Istotnym dorobkiem tegorocznej konferencji jest powołanie Polskiego Klastra Rzecznego (z inicjatywy SPGZ) oraz wypracowanie działań na rzece Odrze. Konferencja „Gorzowskie Spotkania Rzeczne” stanowiła dobre przygotowanie do uczestnictwa w XXVIII edycji Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie 26 września 2022 r.