Wydarzenie Archiwalne

11 stycznia 2024 r. Zarząd Polskiego Klastra Rzecznego podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem PTE Oddział w Gdańsku.


  • Data:11.01.2024 14:00
  • Lokalizacja Sopot, Polska (Mapa)

Opis

Celem porozumienia jest współpraca w obszarach edukacji ekonomicznej, krzewienia myśli społeczno - ekonomicznej oraz badań naukowych w zakresie możliwości rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionach nadrzecznych. 


O wspólnych przedsięwzięciach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony oraz mediów społecznościowych.