Wydarzenie Archiwalne

18.04.2024r, w uzgodnieniu z władzami Sulechowa ocenialiśmy zdolności logistyczne portu Cigacice. Zebrane materiały posłużą do wypracowania koncepcji rozwoju portu i terenów przyległych.


  • Data:24.04.2024 23:00
  • Lokalizacja Cigacice, Polska (Mapa)

Opis

Prace wstępne prowadzi zespół w składzie:

dr hab. inż. prof. PŚ Katarzyna Dohn,

dr hab. inż. prof. PŚ Lilla Knop

dr hab. inż. prof. PŚ Marzena Kramarz 

dr hab. prof. UG Ryszard Rolbiecki

dr hab. prof. UWSB Merito Joanna Kuczewska

Monika Foryś

Bogdan Grajewski

Piotr Grabas

Dziękujemy za pomoc i udostępnienie obiektów i dokumentacji burmistrzowi panu Wojciechowi Sołtysowi oraz Marzenie Arendt-Wilczyńskiej i Łukaszowi Duchowi, oraz Bosmanowi portu Romanowi Włoch.

Kolejne działania będą realizowane w porozumieniu z Włodarzami Sulechowa.