Wydarzenie Archiwalne

Członkowie Polskiego Klastra Rzecznego, 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Urszuli Kołodziejczyk, uczestniczyli jako współorganizatorzy w konferencji naukowa pt. „Retencja wody w Polderze Milsko”.


  • Data:10.10.2019 11:00
  • Lokalizacja Zielona Góra, Polska (Mapa)

Opis

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji i pani prof. Urszuli Kołodziejczyk w konferencji wziął udział mec. Dariusz Szczepaniuk – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Zabór, członek Zarządu PKR  i Ryszard Bigaj – członek Zarządu SPGZ i członek PKR.

Sesji plenarnej przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Greinert. 

W sesji plenarnej udział wzięli:

- prof. Urszula Kołodziejczyk

- dr Jakub Kostecki

- Czesław Karczmar

- Bogdan Grajewski

- kpt. żś Czesław Szarek

W burzliwej dyskusji głos zabrał pan Marek Pieniążek. Pan Marek przedstawił przedstawicielowi Ministra Rolnictwa i zebranym swój pogląd na sposób gospodarowania na polderze. Powiedział, że jedynym możliwym sposobem zalewania polderu jest krótkotrwałe zalewanie z powodu powodzi lub wezbrań. Takie zalewanie nie będzie kolidowało z wykorzystywaniem rolniczym polderu. Należy zauważyć, że uczeni doszli do takiego samego wniosku.

Przerwę kawową uświetnił wernisaż fotograficzny Andrzeja Wieczorka na temat Polderu Milsko. Autor zdjęć także uczestniczył w konferencji.

Po przerwie przewodniczył dr hab. Inż. Tadeusz Chrzan. W sesji plenarnej udział wzięli:

- dr hab. Inż. Adam Wysokowski

- dr inż. Aleksandra Borecka

- dr hab. Inż. Ryszard Rybski

- dr inż. Krzysztof Piotrowski

- dr inż. Emil Michta

Przedstawione problemy wywołały żywą dyskusję. Szczególnie burzliwie dyskutowano na temat mostów, w tym mostu milskiego.

Na konferencji z Milska był też Marek Korba i pan Wójt Robert Sidoruk. Obecność swoją zaznaczyli mieszkańcy Droszkowa.

Konferencję zaszczyciło swoją obecnością wielu uczonych z polskich i niemieckich uczelni oraz samorządowcy i przedstawiciele władz. Była pani Gabriela Tomik – przedstawiciel MGMiŻŚ, pan Jarosław Wiśniewski – zca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.