Wydarzenie Archiwalne

Główny punkt nacisku, zgodnie z tytułem konferencji, położony jest na zagospodarowanie rzek w kontekście potrzeb rozwoju cywilizacyjnego.


  • Data:20.06.2023 11:00
  • Lokalizacja Pałac Przytok, Pałacowa, Przytok, Polska (Mapa)

Cena:500

Opis

W dniu 20 czerwca 2023 roku, w pałacyku w Przytoku odbyła się konferencja „Rzeka – wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny”. Należy znaczyć, iż jest to pierwsza, inaugurująca, konferencja z cyklu poświęconego sytuacjom rzek w Polsce. Główny punkt nacisku, zgodnie z tytułem konferencji, położony jest na zagospodarowanie rzek w kontekście potrzeb rozwoju cywilizacyjnego. Czas konferencji wypełniło 10 referatów wygłoszonych przez krajowych i zagranicznych ekspertów (praktyków, jak i ludzi nauki) w dziedzinie zagospodarowywania obszarów nadrzecznych i wykorzystania gospodarczego rzek.

Wystąpienia zostały skoncentrowane na tematyce gospodarczego wykorzystania rzek oraz aktualnych problemów wynikających z wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych, jak również prognoz dróg wyjścia z problematycznej sytuacji. Konferencja miała charakter warsztatowy, obfitując w liczne przemyślenia i kreację konkretnych rozwiązań.

W trakcie konferencji sformalizowano również i ustrukturalizowano stowarzyszenie Polski Klaster Rzeczny, którego głównym zadaniem jest propagowanie wiedzy na temat rzek w Polsce i możliwości jakie one dają w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i w sposób istotny wypełnia lukę w omawianej tematyce łącząc środowiska akademickie, samorządowe i gospodarcze związane z gospodarczym, środowiskowym i społecznym zagospodarowaniem rzek w Polsce.

W załączeniu przedstawiamy Państwu prezentacje z konferencji:

1. „Miejsce funkcji transportowej dróg wodnych w polityce transportowej Polski” - dr hab. Ryszard Rolbiecki prof. Uniwersytetu Gdańskiego

2. „Odra jako lewar rozwojowy Aglomeracji Opolskiej” - Piotr Dancewicz Aglomeracja Opolska

3. „Ładunki ponadgabarytowe w żegludze śródlądowej” - Monika Foryś BEST Logistics

4. „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy” Członek Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA - dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni

5. „Doświadczenia realizacji projektu trans Tritia – perspektywa rozwoju żeglugi śródlądowej” - dr hab. inż. Katarzyna Dohn prof. Politechnika Śląskiej, dr hab. inż. Lilla Knop prof. Politechnika Śląskiej, dr hab. inż. Marzena Kramarz prof. Politechnika Śląskiej

6. „Informace o přípravě nadnárodního logistického centra TILC-Věřňovice-Goryczki vnávaznosti na kanál D-O-L” - Ing. Ivan Fencl, Ph.D., Ing. Josef Tobola

7. ,,POROZUMIENIA ODRZAŃSKIE a zbiornik w Raciborzu - Marcin Dudek Odrzańska Izba Gospodarcza

8. „Rozwój gospodarczy obszarów nad Odrzańskich w ramach rozwoju nisko emisyjnego transportu rzecznego” - Gabriela Tomik samorządowiec, ekspert ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Infrastruktury

9. „Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka w systemie wspomagania decyzji przy zarządzaniu zlewniami” - Piotr Grabas Polski Klaster Rzeczny

10. „Warunki społecznego odbioru innowacji” - dr Aleksander Wolski, prof. Akademii Górnośląskiej