Wydarzenie Archiwalne

XVIII Spotkanie Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Konsulacie Generalnym RP było dobrą okazją do rozpoznania potrzeb logistycznych gospodarek tych krajów. Dla nas zaowocowało ściślejszą współpracą w zakresie wymiany informacji z podmiotami wymienionych państw i CEE CHAMBERS FEDERATION z Florydy.


  • Data:26.09.2022 11:00
  • Lokalizacja Ostrawa, Czechy (Mapa)