Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku są współorganizatorami cyklu webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Jednym z głównych celów Polskiego Klastra Rzecznego jest szeroko zakrojona dyskusja nad znaczeniem polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Webinaria mają nie tylko przybliżyć problemy związane z rozwojem polskich rzek, ale zaprezentować dążenia i projekty, które w sposób zrównoważony troszczą się o przyszłość następnych pokoleń.


  • Data:23.05.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Opis

W dniu 23.05.2024 r. odbyło się pierwsze webinarium, którego tematem były „Szanse i bariery żeglugi śródlądowej w Polsce”. W webinarium wzięli udział liczni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki gospodarczej. Spotkanie rozpoczęli: Pani dr hab. Beata Majecka, prof. UG, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku oraz Pan Bogdan Grajewski, Prezes Polskiego Klastra Rzecznego, którzy przedstawili cel spotkania oraz powitali wszystkich uczestników. Moderatorem spotkania była pani Gabriela Tomik.

W ramach webinarium miały miejsce dwa wystąpienia. Autorką pierwszego była Pani profesor dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, autorka i współautorka wielu książek, artykułów, prac naukowo-badawczych i ekspertyz z zakresu transportu, w tym również transportu wodnego śródlądowego. Jej wystąpienie poświęcone zostało przesłankom rozwoju transportu wodnego śródlądowego. W jego ramach uwaga została zwrócona na obecne kierunki rozwoju transportu uwzględniające dążenie do zrównoważonego rozwoju, stan i kierunki rozwoju transportu wodnego śródlądowego w UE oraz jego uwarunkowania rozwoju w Polsce. Konkluzją było stwierdzenie, iż zaniechanie rozwoju żeglugi śródlądowej jest sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju i może odebrać przyszłym pokoleniom szanse na osiągnięcie korzyści w różnych dziedzinach gospodarki.

prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król „Przesłanki rozwoju transportu wodnego śródlądowego”

Drugim prelegentem był Pan dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, autor i współautor wielu publikacji naukowych, ekspert z dziedziny nauk ekonomicznych, którego ważnym obszarem badawczym jest tematyka klastrów. Temu zagadnieniu poświęcone zostało również wystąpienie w trakcie webinarium. W jego ramach zostały przedstawione modele rozwoju klastrów w gospodarce światowej, omówiono ideę klastrów logistycznych oraz obserwowany rozwój i ekspansja gospodarki Chin w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku.

dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH „Modele rozwoju klastrów w gospodarce światowej – perspektywy dla rozwoju klastrów logistycznych w kontekście nowego Jedwabnego Szlaku”

W drugiej części webinarium przeprowadzono szeroką dyskusję, w której czynnie udział wzięło wielu uczestników webinarium, zarówno naukowców jak i praktyków. Dyskusja dotyczyła zarówno znaczenia i rozwoju samego Polskiego Klastra Rzecznego jak i żeglugi śródlądowej. Wiele uwagi w dyskusji zostało poświęcone istniejącym barierom i problemom występującym w żegludze śródlądowej w Polsce. Szczególnie podkreślono rolę dróg wodnych i konieczność ich rozwoju. Wskazano także na szanse związane z rozwojem tej gałęzi transportu.

Spotkanie zostało zakończone przez organizatorów krótkim podsumowaniem oraz zapowiedzią zorganizowania kolejnego webinarium.